Menú

Política de privadesa

Avís de protecció de dades

 • Aquesta política de privadesa descriu les normes i pràctiques actuals d AlojaBarcelona pel que fa a les dades personals obtingudes per AlojaBarcelona a través d aquest lloc web. El terme "dades personals" es refereix a informació personal d identificació sobre vosaltres, com el vostre nom, data de naixement, adreça de correu electrònic o domicili, així com qualsevol altra informació que us identifiqui personalment.
 • Notificació de canvis d aquesta política . AlojaBarcelona està contínuament millorant i afegint funcionalitat i noves característiques a aquest lloc web. A causa d aquests canvis constants, els canvis en la legislació i la naturalesa canviant de la tecnologia, les pràctiques respecte a les dades d AlojaBarcelona canviaran cada cert temps. En cas de canviar, o quan canviïn aquestes pràctiques, AlojaBarcelona inclourà els canvis al lloc web per avisar-lo. Us convidem a visitar aquesta pàgina sovint.
 • Dades personals obtingudes a través d AlojaBarcelona.com. Les úniques dades personals que AlojaBarcelona obté actualment a través d aquest lloc web és la informació que ens facilita quan utilitza el nostre lloc.
 • Ús de les dades personals obtingudes a través d AlojaBarcelona.com . Pel que fa a aquesta Web, AlojaBarcelona recollirà, emmagatzemarà o utilitzarà les dades que identifiquen les persones, només quan ens les remeti voluntàriament el que implica el seu consentiment. Alojaregentina utilitza la informació que vostè facilita per respondre al seu missatge, contestar les preguntes o resoldre el seu problema. AlojaBarcelona utilitza també aquesta informació per ajudar-nos a millorar el contingut i funcionalitat dels nostres llocs web, per entendre millor els nostres clients i mercats i per millorar els nostres productes i serveis. AlojaBarcelona podrien utilitzar aquesta informació per posar-se en contacte amb vostè en el futur i informar-lo de productes o serveis que creiem seran del vostre interès. Si ho fem, cada comunicació que us enviem contindrà instruccions que us permetran "optar per deixar" de rebre comunicacions en el futur .
 • Dades anònimes obtingudes a través de AlojaBarcelona.com . A més de la informació que ens facilita quan utilitza el nostre lloc web, AlojaBarcelona utilitza tecnologia per obtenir informació anònima sobre l ús del nostre lloc web. Per exemple, utilitzem tecnologia per saber quantes persones visiten el nostre lloc web, la data i lhora daccés, el temps que romanen al nostre lloc i les pàgines que veuen. També fem servir tecnologia per determinar els navegadors que utilitzen els nostres visitants i la direcció des de la que van accedir al nostre lloc (per exemple, si van connectar amb AlojaBarcelona fent clic a un dels nostres espais publicitaris o bàners).
 • Galetes. Per poder obtenir les dades anònimes descrites al paràgraf anterior, AlojaBarcelona.com pot utilitzar "cookies" temporals que obtinguin el nom del domini de primer nivell del, així com la data i l hora a què va accedir al lloc web. Les galetes per si soles no es poden utilitzar per descobrir la identitat de lusuari. Una galeta és una petita porció d informació que s envia al navegador i s emmagatzema al disc dur de l ordinador. Les galetes no fan malbé l ordinador. El navegador es pot configurar perquè us avisi quan rebeu una galeta. Això us permet decidir si voleu acceptar-ho o no. Actualment, AlojaBarcelona només utilitza cookies temporals o de "sessió" que caduquen quan es tanca la finestra del navegador.
 • Divulgació de dades personals. AlojaBarcelona podria compartir part o totes les dades personals obtingudes a través d aquest lloc web amb tercers que actuïn per o en nom d AlojaBarcelona; per exemple, empreses que ens proporcionin serveis de suport, inclosos serveis de tractament de dades, o que ens ajudin a comercialitzar els nostres productes i serveis. Aquestes empreses poden necessitar informació sobre vosté per poder realitzar la seva comesa, no estant autoritzades a utilitzar la informació que compartim amb elles per a cap altre fi. Addicionalment, poden existir altres circumstàncies limitades en què AlojaBarcelona comparteixin o transfereixin les dades personals a les nostres bases de dades, per exemple, per complir un requisit legal, per a l administració de justícia, per protegir els seus interessos vitals o en el cas d una venda , fusió, reorganització, dissolució o esdeveniment corporatiu similar.
 • Menors. AlojaBarcelona no obté sabent les dades personals de menors d edat. Si és menor, preguem no ens faciliti cap dada personal. Si teniu motius per creure que un menor ha proporcionat dades personals a AlojaBarcelona, preguem es posi en contacte amb nosaltres perquè intentem esborrar la seva informació de les nostres bases de dades.
 • Els usuaris que així ho desitgin, poden rebre un butlletí electrònic d actualització ingressant les seves dades personals a l apartat destinat a aquest efecte.
 • Excepcions a la confidencialitat de la informació personal . La informació personal de qualsevol usuari registrat podrà ser revelada de mediar una ordre judicial o d autoritats administratives segons les lleis aplicables. Així mateix, també es podrà revelar en tots aquells casos que impliquin l existència d un intent d intrusió o violació de la seguretat del lloc web, amb l únic objecte d individualitzar l intrús, o bé quan l acció porti implícita la possible comissió d un delicte penal dacció pública.
 • Desistiment. L usuari pot sol·licitar en qualsevol moment la desuscripció del Butlletí d actualització, cosa que implicarà llisa i planament l eliminació de les seves dades personals de la base de dades d Usuaris. Quan l usuari es desubscriu, la seva informació personal no es troba més disponible al lloc i per tant no serà utilitzada per a cap fi (llevat d error o omissió de fet insalvable).
 • Llei vigent. Aquesta política de privadesa forma part dels termes i condicions del nostre lloc web i com a tal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació vigent a la República Argentina.

Aviso Legal

Avís de protecció de dades

avís legal per a l’ús de la pàgina web (des d’ara, la «pàgina web») alojabarcelona.com

La següent informació es refereix a la pàgina web AlojaBarcelona, com a entitat, informa els seus usuaris el que segueix: sobre l’ús de la pàgina web es procedirà al tractament dels seus dades de caràcter personal, en particular:

 • dades de caràcter personal (por exemple, adreça de correu electrònic, nom, cognoms, adreça postal, número de telèfon, etc. [des d’ara, «dades» o «dades de caràcter personal»]) que faciliten els usuaris en cas de registre a la pàgina web o utilitzin els serveis individuals que es ofereixen (par exemple, en sol·licituds de contacte i l’envio de butlletins informatius, així com de la determinació del preu de mercat del habitatges);
 • dades de caràcter personal enviats per el navegador web dels usuaris cada vegada que accedeixin a la pàgina web i emmagatzemats en fitxers de protocol, també denominats fitxers de registre del servidor. Aquests dades inclouen: adreça IP (adreça del protocol d’Internet) de l’ordinador d’accés, nom de la pàgina d’accés, data i hora d’accés. URL des del qual l’usuari accedeix a la pàgina, nombre de dades enviats, informació d’estat de l’accés produït correctament i ID de la sessió.

Finalitat del tractament de dades

AlojaBarcelona com a entitat responsable, tractarà els dades de caràcter personal dels usuaris de la pàgina web.

 • Compliment de les sol·licituds de contacte dels usuaris (la base jurídica és el compliment del contracte, així com, en cas de que es transmetin els dades dels usuaris, el interès legítim de AlojaBarcelona de transmetre les sol·licituds de contacte o de serveis dins del grup AlojaBarcelona a les respectives empreses o socis llicenciataris responsables o locals). En el sentit anterior AlojaBarcelona i les seves empreses afiliades nacionals i estrangeres comprenen el sentit dels articles d’empreses.
 • Compliment de la sol·licitud d’una valoració de l’habitatge descrit per l’usuari segon el preu de mercat, així com el interès a la venda tramès. (La base jurídica és el compliment del contracte, així com, en cas de que es trametin els dades de contacte de l’usuari i la seva transmissió a les empreses responsables o locals de AlojaBarcelona o a l’empresa responsable de la valoració, el seu consentiment, així com, en el cas de l’ús dels dades de contacte per el marketing directe, el interès justificat de AlojaBarcelona en la comercialització dels seus propis serveis);
 • Contacte telefònic de la part de AlojaBarcelona. (La base jurídica és el compliment del contracte o, en el cas de l’ús del número de telèfon per la publicitat de bens i serveis similars, el interès legítim d’anunciar els serveis de AlojaBarcelona en el context del marketing directe);
 • Envio d’un butlletí informatiu por correu electrònic (només a la pàgina web) sobre les nostres ofertes, així com publicitat pròpia i de tercers, en la mesura en què la llei el permeti o es basi en el consentiment. (La base jurídica és el consentiment o el interès legítim de AlojaBarcelona en el marketing directe, sempre que la comercialització es faci en compliment de les lleis de protecció de dades i de la competència);
 • Per a mantenir la funcionalitat i optimitzar la pàgina web, la immobiliària de AlojaBarcelona . (La base jurídica és el interès legítim de AlojaBarcelona de millorar contínuament la qualitat de la pàgina web de recerca immobiliària i de garantir el seu fàcil maneig);
 • Anàlisis de la pàgina web de recerca immobiliària per a determinar el comportament d’ús. (El fonament jurídic és el consentiment);
 • Detecció i, si es cau, bloqueig dels usuaris que han instal·lat un Adblocker per bloquejar la publicitat. (La base jurídica és el interès legítim de AlojaBarcelona de metre a disposició dels usuaris que no bloquegen la publicitat, ofertes finançades total o parcialment per la publicitat);
 • Per evitar l’ús indegut o activitats fraudulentes a la pàgina web o en relació amb aquesta recerca immobiliària, així com els requisits de les lleis aplicables respecte a una pàgina web. (La base jurídica és el interès legítim de AlojaBarcelona en eliminar disfuncions, garantir la seguretat del sistema i detectar els intents d’accés o els accés que no siguin autoritzats).

La base jurídica del tractament dels dades de caràcter personal és l’article 6, apartat 1, lletra a, del RGPD en la mesura en què el tractament es basi en el consentiment; l’article 6, apartat 1, lletra b, del RGPD, si la base del tractament és la relació contractual i l’article 6, apartat 1, lletra f, del RGPD, si la base és el interès legítim de AlojaBarcelona.

Sempre que la base jurídica sigui el seu consentiment, tindrà dret a revoca-ho en qualsevol moment sense que això afecti la legalitat del tractament fet sobre la base del consentiment fins a la seva revocació. Si la base jurídica és un interès legítim, vostè també té el dret, en general, a oposar-se al tractament dels dades de caràcter personal respectius en qualsevol moment per motius derivats de la seva situació particular. L’article 21 del RGPD s’aplica a aquest respecte.

Tipus de subministrament de dades de caràcter personal i conseqüències de la denegació

El subministrament de dades de caràcter personal per els usuaris serà voluntari. Els usuaris podran decidir lliurement si volen facilitar dades de caràcter personal a AlojaBarcelona, així com revocar posteriorment el seu consentiment al tractament dels dades de caràcter personal facilitats. En el seu cas, la revocació podrà donar lloc a la impossibilitat d’ús de la pàgina web de AlojaBarcelona.

Accés als dades

Els dades de caràcter personal seran tractats per AlojaBarcelona i, de manera individual, per:

 • personal (empleats fixos i consultors immobiliaris independents) i consultors autoritzats per administrar la pàgina web recerca immobiliària i que siguin encarregats d’oferir els serveis relacionats;
 • altres empreses (par exemple, proveïdors de serveis informàtics, de hosting, etc.) subcontratades per AlojaBarcelona per a externalitzar serveis amb processos de tractament com part de la tramitació de una tasca en compliment de la llei.

Informació sobre els dades

Com a entitat responsable, podem facilitar informació sobre els seus dades de caràcter personal. Aquest serà fet només per les següents finalitats:

 • compliment de les obligacions legals o les obligacions establertes en reglaments i directrius nacionals o europees;
 • com a defensa davant els tribunals en cas de litigi.

Cessió de dades

Si la seva sol·licitud de contacte està relacionada amb ofertes d’altres empreses AlojaBarcelona transmetrà els dades de caràcter personal que hagi facilitat en aquest cas a la empresa respectiva del Grup Alojabarcelona previ consentiment de la seva part o sobre la base d’interès legítim. AlojaBarcelona no cedirà els seus dades de caràcter personal en cap altre cas.

Cessió dels dades a països que no pertanyen al EEE

AlojaBarcelona no transmetrà sense el seu consentiment cap dada de caràcter personal a països que no pertanyien al EEE. Els servidors utilitzats per Alojabarcelona es troben dins la Unió Europea.

Si la seva consulta es refereix a empreses del grup AlojaBarcelona fora de la Unió Europea, transferirem els seus dades després de rebre el seu consentiment.

En els casos en què es transfereixin dades de caràcter personal a països que no ofereixen el mateix nivell de protecció que a la Unió Europea i vostè no hagi consentit expressament la transferència dels seus dades a aquests països mitjançant el seu consentiment, AlojaBarcelona s’assegurarà de que amb cada proveïdor de serveis siguin acordades determinades obligacions contractuals de conformitat amb la legislació aplicable en matèria de protecció de dades (inclosa l’execució de Clàusules contractuals tipus de la Unió Europea), a menys que AlojaBarcelona pugui invocar altres bases legals per a la transmissió de dades de caràcter personal.

Conservació i supressió dels dades

AlojaBarcelona conservarà els dades de caràcter personal el temps que sigui necessari per complir la finalitat per a la qual han estat recopilats i tractats, respectant els terminis de retenció establerts per la legislació aplicable (per exemple, per mantenir els registres comptables), i en qualsevol cas durant un màxim de 24 mesos a partir de la seva recopilació.

Ús de cookies i altres tecnologies de rastreig

A més del tractament de dades de caràcter personal referit abans, cookies i altres tecnologies de rastreig són emmagatzemades en el seu dispositiu durant o després de la seva visita a AlojaBarcelona.

Les cookies són petits arxius de text que s’envien quan es visita la nostra pàgina d’Internet o la App de recerca immobiliària i que es emmagatzemem en el navegador web de l’usuari. Si la pàgina web es visita una altra vegada, el navegador de l’usuari restitueix el contingut de les cookies i així permet que es reconegui l’usuari. Les tecnologies de tercers, com scripts, píxels i etiquetes, que AlojaBarcelona integra amb fins publicitaris, també instal·len cookies al seu dispositiu.

Algunes cookies s’eliminen automàticament al final de la sessió del navegador (les denominades cookies de sessió), altres s’emmagatzemen al navegador de l’usuari durant un temps determinat o de forma permanent i després s’eliminen automàticament (les denominades cookies temporals o permanents).

Quina cookies utilitza AlojaBarcelona en general?

Dependent de la seva funció i propòsit, les cookies de AlojaBarcelona es divideixen en diferents categories.

Són necessàries cookies «essencials» i «funcionals» per a que AlojaBarcelona pugui prestar el servei en línia de manera segura i sigui fàcil d’usar. Aquesta categoria inclou, per exemple:

 • les cookies que serveixen per identificar o autenticar els nostres usuaris i
 • les cookies que emmagatzemem temporalment certes entrades d’usuari.

Aquestes cookies permeten navegar per les ofertes en línia de AlojaBarcelona i utilitzar les funcions como es vulgui. Sense aquestes cookies, no es podrien donar els serveis essencials de AlojaBarcelona. Només es utilitzen quan es visiten les nostres ofertes en línia i normalment s’eliminen després de tancar el navegador. També es utilitzen per a obtenir la visualització optimitzada de la pàgina web quan s’accedeix amb un dispositiu mòbil, de manera que el volum de dades no es consumeixi innecessàriament.

La base jurídica per el establiment d’aquestes cookies és el interès legítim de AlojaBarcelona de que els serveis en línia es puguin usar de manera segura i fàcil i de que la qualitat dels serveis i continguts en línia es millori constantment.

No es requereix cap consentiment per l’ús de cookies «essencials» i «funcionals». No es puguin desactivar.

AlojaBarcelona també utilitza cookies amb fins analítics («cookies analítics») i publicitaris («cookies publicitaris»). AlojaBarcelona utilitza els perfils creats amb l’ajuda d’aquestes cookies per a obtenir informació estadística sobre l’ús dels servis en línia de AlojaBarcelona i per a mostrar publicitat o ofertes que s’adaptin als seus interessos («publicitat basada en interessos»).

La base jurídica per l’ús d’aquestes cookies és el seu consentiment.

Quina cookies utilitza AlojaBarcelona en particular?

En aquest enllaç pot trobar quina cookies utilitza AlojaBarcelona en particular. Aquesta llista també conté la durada de la conservació i altra informació útil.

Esta lista también contiene la duración de la conservación y otra información útil.

Com es puc administrar, prevenir o eliminar l’ús de cookies?

Pot usar AlojaBarcelona sense cookies «Analítiques» ni «Publicitàries» i sense altres mecanismes de rastreig a la web. Per això, si us plau faci clic en aquest enllaç per a desactivar aquestes cookies i mecanismes de rastreig. En aquest cas, només queden els cookies «essencials» i «funcionals» que són necessàries per l’ús de les ofertes en línia.

També pot desactivar el emmagatzemament de cookies mitjançant la configuració del seu navegador i eliminar els cookies ja emmagatzemades en el seu navegador en qualsevol moment. Però tingui en compte que aquesta oferta en línia pot no funcionar o funcionar només de manera limitada sense cookies.

Enllaços en xarxes socials

Aquesta pàgina web conté enllaços a les xarxes socials més importants (per exemple, Facebook i Twitter). Referent a això, no es tracta d’incrustar plug-ins de xarxes socials, sinó més aviat una vinculació en la qual els dades de caràcter personal no es transmeten als proveïdors de les xarxes socials.

Drets

Vostè té dret a rebre informació sobre el tractament dels seus dades de caràcter personal (per exemple, origen, finalitat, modalitats de tractament de dades). A més, en certes circumstàncies, vostè podrà oposar-se en qualsevol moment al tractament de dades en el futur, podrà limitar-ho o fins i tot exigir que es suprimeixin els dades. Finalment, també podrà impedir en qualsevol moment l’enviament de material publicitari o la realització d’estudis de mercat o comunicacions comercials.

En resum, tindrà dret a:

 • informació,
 • rectificació,
 • supressió (o dret a l’oblit),,
 • limitació del tractament,
 • portabilitat de dades,
 • oposició al tractament dels seus dades de caràcter personal,
 • reclamació davant les autoritats de control.

Tingui en compte que el seu dret de supressió està subjecte a restriccions. Per exemple, no estem obligats a eliminar cap dada que hem de conservar durant períodes de retenció legal o no podem fer-ho. Els dades que necessitem per a fer valer, exercir o defendre demandes legals també estan exclosos del seu dret de supressió.

Per a poder exercir els drets mencionats i demanar informació, pot escriure a l’adreça de correu electrònic info@alojabarcelona.com o a l’adreça postal AlojaBarcelona , San Luis 13. Així mateix, els usuaris podran revocar, rectificar i cancel·lar el tractament dels seus dades en qualsevol moment.

Contacte

L’entitat responsable del tractament de dades regulada en esta política de privacitat és l’empresa AlojaBarcelona amb seu a Barcelona San Luis 13 Espanya. En cas de que tingui alguna pregunta sobre els nostre encarregats del tractament de dades, estarem encantats de facilitar-li una llista actualitzada.

Si té alguna pregunta sobre aquesta política de privacitat i sobre la protecció de dades, pot adreçar-se a la delegada de protecció de dades de AlojaBarcelona Dr. ________________________________

Si té alguna queixa sobre la forma en la qual tractem els seus dades, pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control. L’autoritat de control és:

Dr

Politiques de cookies

Ús de cookies i altres tecnologies de rastreig

A més del tractament de dades de caràcter personal esmentat anteriorment, s emmagatzemen cookies i altres tecnologies de rastreig al dispositiu durant o després de la seva visita a AlojaBarcelona

Les cookies són petits fitxers de text que s envien en visitar el nostre lloc d Internet o l App de cerca immobiliària i que s emmagatzemen al navegador web de l usuari. Si es torna a visitar el lloc web corresponent, el navegador de l usuari torna el contingut de les galetes i permet així que es reconegui l usuari de nou. Les tecnologies de tercers, com els scripts, píxels i etiquetes, que AlojaBarcelona integra amb finalitats publicitàries, també instal·len cookies al dispositiu.

Algunes cookies s eliminen automàticament al final de la sessió del navegador (les anomenades cookies de sessió), d altres s emmagatzemen al navegador de l usuari durant un temps determinat o de forma permanent i després s eliminen automàticament (les anomenades cookies temporals o permanents).

Quines galetes utilitza AlojaBarcelona en general?

Depenent de la seva funció i propòsit, les galetes d AlojaBarcelona es divideixen en diferents categories.

Es necessiten galetes «essencials» i «funcionals» perquè AlojaBarcelona pugui prestar el servei en línia de manera segura i sigui fàcil d usar. Aquesta categoria inclou, per exemple

 • les cookies que serveixen per identificar o autenticar els nostres usuaris i
 • les galetes que emmagatzemen temporalment certes entrades dusuari.

Aquestes cookies us permeten navegar per les ofertes en línia de AlojaBarcelona i utilitzar les funcions com es vulgui. Sense aquestes galetes, no es podrien proporcionar els serveis essencials de AlojaBarcelona. Únicament es fan servir quan es visiten les nostres ofertes en línia i normalment s eliminen després de tancar el navegador. També s utilitzen per obtenir la visualització optimitzada del lloc web quan s hi accedeix amb un dispositiu mòbil, de manera que el volum de dades no es consumeixi innecessàriament.

La base jurídica per a l establiment d aquestes galetes és l interès legítim d AlojaBarcelona que els serveis en línia es puguin utilitzar de manera segura i fàcil i que la qualitat dels serveis i continguts en línia es millori constantment.

No es requereix cap consentiment per a l ús de galetes «essencials» i «funcionals». No es poden desactivar.

AlojaBarcelona també utilitza cookies amb finalitats analítiques (cookies analítiques) i publicitaris (cookies publicitàries). AlojaBarcelona utilitza els perfils creats amb lajuda daquestes cookies per obtenir informació estadística sobre lús dels serveis en línia dAlojaBarcelona i per mostrar publicitat o ofertes que sadaptin als seus interessos («publicitat basada en interessos»).

La base jurídica para el uso de estas cookies es su consentimiento.

La base jurídica per a l ús d aquestes galetes és el vostre consentiment.

En aquest enllaç pot esbrinar quines cookies utilitza AlojaBarcelona en particular.

Aquesta llista també conté la durada de la conservació i una altra informació útil.

Com es pot administrar, prevenir o eliminar l ús de galetes?

Podeu fer servir AlojaBarcelona sense cookies «Analítiques» ni «Publicitàries» i sense altres mecanismes de rastreig a la web. Per això, si us plau feu clic en aquest enllaç per desactivar aquestes cookies i mecanismes de rastreig. En aquest cas, només queden les galetes «essencials» i «funcionals» que són necessàries per a l ús de les ofertes en línia.
També podeu desactivar l emmagatzematge de cookies a través de la configuració del vostre navegador i eliminar les cookies ja emmagatzemades al vostre navegador en qualsevol moment. No obstant això, tingueu en compte que aquesta oferta en línia pot no funcionar o funcionar només de forma limitada sense cookies.
Enllaços a xarxes socials
Aquest lloc web conté enllaços a les xarxes socials més importants (per exemple, Facebook i Twitter). Pel que fa a això, no es tracta d incrustar plug-ins de mitjans socials, sinó més aviat d una vinculació en què les dades de caràcter personal no es transmeten als proveïdors de les xarxes socials.

Drets

Teniu dret a rebre informació sobre el tractament de les vostres dades de caràcter personal (per exemple, origen, finalitat, modalitats de tractament de dades). A més, en determinades circumstàncies, vostè podrà oposar-se en qualsevol moment al tractament de les dades en el futur, podrà limitar-ho o fins i tot exigir que se suprimeixin les dades. Finalment, també podreu impedir en qualsevol moment l enviament de material publicitari o la realització d estudis de mercat o comunicacions comercials.
En resum, tindrà dret a:

 • informació
 • rectificació,
 • supressió (o dret a l oblit),
 • limitació del tractament,
 • portabilitat de dades,
 • oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal,
 • reclamació davant de les autoritats de control.


Tingueu en compte que el vostre dret de supressió està subjecte a restriccions. Per exemple, no estem obligats a eliminar cap dada que hàgim de conservar durant períodes de retenció legal o no se ns permet fer-ho. Les dades que necessitem per fer valer, exercir o defensar demandes legals també estan excloses del dret de supressió.

Per poder exercir els drets esmentats i sol·licitar informació, podeu escriure a l adreça de correu electrònic info@alojabarcelona.com oa l adreça postal AlojaBarcelona, ​​San Luis 13 Així mateix, els usuaris podran revocar, rectificar i cancel·lar el tractament de les seves dades en qualsevol moment .

Contacte

L entitat responsable del tractament de dades regulada en aquesta política de privadesa és l empresa AlojaBarcelona amb seu a Barcelona Tres Senyores 40 08024 Espanya. En cas que tingueu alguna pregunta sobre els nostres encarregats del tractament de dades, estarem encantats de facilitar-vos una llista actualitzada.
Si teniu alguna pregunta sobre aquesta política de privadesa i sobre la protecció de dades, podeu adreçar-vos a la delegada de protecció de dades d AlojaBarcelona info@alojabarcelona.com
Si teniu alguna queixa sobre la manera com tractem les vostres dades, podeu presentar una reclamació davant l autoritat de control. Lautoritat de control.

Cerques un pis?

Contacta’ns i respondrem totes les teves consultes de manera personalitzada.

veure pisos contactins